Tourettes syndrom kan vara svårt att ha som barn. Därför är det viktigt att få rätt diagnos så snart som möjligt så man kan få, om så behövs hjälp och stöd framförallt i skolan.

Tourettes syndrom hos Barn

För att fastställa diagnosen "'Tourettes syndrom" krävs att symtomen visar sig i tidig ålder. Det är vanligt att de första symtomen uppmärksammas i 6 till 7 års ålder även om det kan förekomma tidigare. Anledningen till att sjukdomen vanligtvis visar sig i just den ålder är att det är då barnen börjar i skolan. I skolan ställs allt större sociala krav på barnen samtidigt som de förväntas påbörja sin utbildning. Skolsystemet bygger på att kraven hela tiden ska höjas. Eleverna prövas ständigt och utsätts för nya utmaningar. Utöver det kommer det nya krav på social anpassning och att kunna agera i grupp. I denna miljö blir problematiken extra tydlig hos barn med Tourettes syndrom. Många av de svårigheter som förknippas med Tourettes syndrom (svårt att vara tyst, sitta still, koncentrera sig osv.) gör att skolgången blir problematisk. Vidare blir barnet mer uppmärksammat i grupp och observerat av lärare som kan se problemen. Alla barn utsätts för en viss nivå av press och stress i skolan. För ett barn med Tourettes syndrom kan det leda till att symtomen ökar och blir än mer besvärande. Detta är typiskt för alla former av NPF-diagnoser(Neuropsykiatriska funktionshinder). Oavsett om det rör sig om ADHD, ADD, Aspergers syndrom eller Tourettes så brukar problemen uppmärksammas under de första skolåren.


Tourettes syndrom hos barn

Det är synnerligen viktigt att barn med Tourettes syndrom blir uppmärksammade i skolan. Många med Tourettes är väldigt begåvade men kan behöva hjälp för att lyckas med sin utbildning. Ju tidigare diagnosen fastställs desto bättre. Om symtomen blir för besvärliga kan det vara nödvändigt med en assistent eller tillgång till specialpedagog. Skolorna har möjlighet att ge den hjälp som behövs men måste ha en fastställd diagnos som underlag. Dels för att veta vilken pedagogik som är den mest lämpliga. Tourettes syndrom kan lätt blandas ihop med exempelvis ADHD vilket har en annan pedagogisk problembild. Men också för att skolan ska kunna ansöka om extra ekonomiska resurser från kommunen.

Det finns ytterligare en dimension i vad för slags hjälp ett barn med Tourettes syndrom kan tänkas behöva. Till sjukdomsbilden hör ett socialt utanförskap. Barnet riskerar att bli mobbat eller missförstått av sina kamrater. För att undvika det krävs en handlingsplan i skolan. En sådan kan inte upprättas utan att skolan är fullt informerad om situationen.


Tourettes syndrom - Symtom hos barn

Symtomen hos barn skiljer sig något ifrån de hos vuxna. Då sjukdomen befinner sig i ett tidigt stadium vilket gör att ticsen är väldigt framträdande. Många barn med Tourettes syndrom uppvisar också de symtom som påminner om ADHD. Exempelvis koncentrationssvårigheter, överaktivitet och dålig impulskontroll. Svårigheterna är oftast som värst under tonåren. Detta hänger förmodligen ihop med det är en allmänt problematisk period i en människas liv. Känslolivet är komplicerat, hormonerna ur balans och skolan kan vara en mycket stressande miljö. Framförallt för ett barn med Tourettes syndrom. Pojkar är kraftigt överrepresenterade gällande denna diagnos varför det är så finns det ingen bra förklaring till. Som förälder kan det dock vara bra att känna till.


Att vara förälder till ett barn med Tourettes syndrom

Att vara förälder är aldrig ett enkelt jobb hur belönande det än må vara. Att som förälder behöva göra insikten att ens barn har en allvarlig sjukdom är oerhört svårt. Framförallt om det är en sjukdom som kan komma att definiera barnets hela liv. Tourettes syndrom blir på många sätt en del av en person. Som förälder måste man acceptera det faktum man ställs inför och lära sig leva med det, vilket är lättare sagt än gjort.

För att kunna tackla situationen är det viktigt att skaffa rätt information och lära sig så mycket som möjligt om Tourettes syndrom. Insikt och kunskap gör det lättare att ta rätt beslut och hantera situationer som uppstår. Det kan vara oerhört värdefullt att komma i kontakt med andra i liknande situation för att ta del av deras berättelser. På så sätt kan man slippa känslan av ensamhet och få möjlighet att finna stöd hos andra. Det finns ett antal föreningar till anhöriga med NPF-sjukdomar (Neuropsykiatriska funktionshinder) t.ex. "Riksförbundet Attention" eller "Svenska OCD-förbundet Ananke". Via deras hemsidor kan du komma i kontakt med andra i samma situation eller få vägledning till rätt information. Ett annat bra tips är http://www.sjalvhjalppavagen.se/ där du kan läsa hur andra berättar om sina erfarenheter av Tourettes syndrom.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.