De tecken och symtom som kopplas ihop med Tourettes syndrom är rörelser och läten som man tvångsmässigt måste göra och säga. Ofta också vid olämpliga tillfällen.

Tourettes syndrom - Tecken och Symtom

Tourettes syndrom kännetecknas av ofrivilliga rörelser och läten. Den allmänna benämningen på dessa symtom är tics. För att diagnosen Tourettes syndrom ska kunna ställas räcker det inte med endast läten eller endast ofrivilliga rörelser. De måste förekomma i någon form av kombination. Ljuden kan vara exempelvis stönande, fnysningar, skällande eller något annat läte. Det kan också vara hela meningar eller enstaka ord som kommer vid olämpliga tillfällen.

Vanligtvis uppstår de första ticsen redan vid 6-7 års ålder. De kan dock uppstå både tidigare och senare. För att kunna ställa diagnosen Tourettes syndrom måste de ha uppstått för första gången innan 18 års ålder. Tourettes syndrom – motoriska tics


Tourettes syndrom tics

De motoriska ticsen brukar vanligtvis visa sig i ansiktet. Exempelvis kraftigt överdrivna rörelser såsom ryckningar, blinkningar och grimaser. Ticsen brukar bli värre med tiden och sprider sig till andra delar av kroppen. Patienten kan drabbas av kraftiga tics i hals, bål och skuldror. Det är också vanligt att ryckningarna sprider sig till armar och ben vilket kan skapa stora problem i vardagslivet. Ticsen kan bli mycket kraftfulla och ge starkare rörelser som slag och sparkar. Den drabbade kan slå både sig själv och andra i omgivningen. Ett ofrivilligt självskadebeteende kan uppstå då den drabbade dunkar i väggar och slår omkull saker.


Tourettes syndrom - Vokala tics

Även de vokala ticsen brukar börja smått med hostningar, harklingar och stönande. Med tiden uppgraderas nivån till alla möjliga former av störande ljud. Även intensiteten och ljudvinån på de vokala ticsen tenderar att eskalera. I värsta fall kan ticsen bli verbala. Det kan röra sig om små utrop och upprepningar exempelvis "ojoj", "va" eller "hej hej". Inte sällan börjar patienten upprepa sig själv eller vad andra säger. I mer extrema fall kan det vara fråga om hela meningar och märkliga utrop. Till det jobbigare med sjukdomsbilden är att den drabbade kan börja skrika svordomar, könsord och annat olämpligt. Gärna i väldigt olämpliga sammanhang. För omgivningen, och givetvis den drabbade, är detta extremt jobbigt. Det kan leda till stora sociala svårigheter och att patienten helt drar sig undan från sociala sammanhang.


Tourettes syndrom - Diagnos

För att ställa diagnosen "Tourettes syndrom" används de kriterierna som beskrivs i ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision). Det är den internationella manual som sammanställs av Världshälsoorganisationen där alla diagnoser definieras. Tourettes syndrom räknas som ett NPF (Neuropsykiatriskt funktionshinder) vilket placerar diagnosen i samma grupp som exempelvis ADHD, ADD eller Aspergers syndrom. Det krångliga med att fastställa diagnosen "Tourettes syndrom" är att sjukdomen har mycket gemensamt med andra NPF-diagnoser. Exempelvis så kan personer med Tourettes syndrom också ha problem med koncentration, impulsivitet och allmänt dålig motorik. Dyslexi, depression och ångest är också vanligt förekommande samt autistiska drag. Detta är alla symtom som kan finnas hos andra NPF-diagnoser. Det gör att flera NPF-diagnoser ligger mycket nära varandra och inte sällan går in i varandra. Studier har visat att mellan 50 och 70 procent av alla med Tourettes syndrom även har de kriterier som krävs för att ställa diagnosen ADHD.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.